รับจำนอง ขายฝากบ้าน ที่ดิน อสังหาฯทุกชนิด

ให้วงเงินสูง อนุมัติไว ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1%ต่อเดือนเท่านั้น
ไม่มีบวกเพิ่ม ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์

ไม่เช็คเครดิตบูโรและไม่ต้องใช้ statement หรือเอกสารประกอบรายได้
ให้บริการพื้นที่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคตะวันออก ทำสัญญาที่กรมที่ดิน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เกี่ยวกับเรา

รับจดจำนอง ขายฝากบ้าน ที่ดิน อสังหาฯทุกชนิด กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคตะวันออก ทำสัญญาที่กรมที่ดิน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เราให้บริการด้วยความโปร่งใสและจริงใจ ให้คำปรึกษาฟรี และการทำสัญญาของเราเป็นไปตามหลักกฎหมาย100% ลูกค้าตัดความกังวลไปได้เลย

ขั้นตอนการดำเนินการ

เอกสารที่ต้องใช้

โฉนด ด้านหน้า หลัง

รูปถ่ายหลักทรัพย์ 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาใบสำคัญการสมรส,
ใบเปลี่ยนชื่อสกุล(ถ้ามี)

หนังสือรับรองนิติบุคคล
(ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล)

รับจดจำนอง ขายฝากบ้าน ที่ดิน อสังหาฯทุกชนิด
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคตะวันออก
ทำสัญญาที่กรมที่ดิน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย